04 พฤศจิกายน 2554

ข้อตกลงเกี่ยวกับการ กล่าวถึงผู้อื่นในด้านลบ


การ post ข้อความ ถึงผู้อื่นในด้านลบ เช่น การตำหนิ การร้องเรียน
ผู้โพสต์จำเป็นต้องลงชื่อนามสกุลจริง และเบอร์โทรที่ติดต่อได้ ประกอบด้วย
(ข้อมูลคนโพสต์ต้องเป็นข้อมูลเดียวกับเจ้าของ facebook)

pancakeSwap vs dex

 pancake ค่าธรรมเนียมแพง แต่ traffic เยอะสุด แสดง pancake จะมีรายได้เยอะที่สุดในเหล่า dex ดังนั้น ถ้า dex ใด ให้ arp เยอะกว่า pancake แสดงว่...