14 พฤษภาคม 2556

Feel safe with Google Drive Cloud Storage

โชคดีที่ย้ายเอกสารสำคัญไปไว้ใน cloud 
ไฟล์จึงไม่หายไปพร้อมกับฮาร์ดิสก์ที่พัง Y_Y

08 พฤษภาคม 2556

Facebook : Unfriend และ Block ต่างกันอย่างไร | how different between block and unfriend1. Unfriend
บุคคลที่ถูกบล็อคจะยังเห็นเราอยู่ แต่ไม่ได้เป็นเพื่อนกัน

2. Block
บุคคลที่ถูกบล็อคจะมองไม่เห็นเราใน facebook เลย ค้นไม่เจอ แต่ไม่สามารถดู profile สาธารณะได้

04 พฤษภาคม 2556

ธุรกิจรับเหมา Construction Business
ความยากของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

หัวใจในการแข่งขันในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง คือ การประเมินราคา การประเมินต้นทุน

ถ้าเราสามารถคำนวนต้นทุนได้แม่นยำ จะสามารถบวกมาร์จิ้นที่เราต้องการได้