14 พฤษภาคม 2556

Feel safe with Google Drive Cloud Storage

โชคดีที่ย้ายเอกสารสำคัญไปไว้ใน cloud 
ไฟล์จึงไม่หายไปพร้อมกับฮาร์ดิสก์ที่พัง Y_Y

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น