26 มกราคม 2554

วิธีการเพิ่มขนาดตัวอักษรใน Total Line (textbox) ใน openBravo POS | how to make bigger font in openbravo pos

วิธีการเพิ่มขนาดตัวอักษรใน Total Line (textbox) ใน openBravo POS

1. ใช้ netBeans แก้ไข ที่ com.openbravo.pos.sales>JPanelTicket.java
2. compile ใหม่

refer : http://forge.openbravo.com/plugins/espforum/view.php?group_id=101&forumid=434921&topicid=7022254&topid=7022286

16 มกราคม 2554

สอน openOffice.org Base ระดับเบื้องต้น | tutorial introduction

flash วิดีโอ สอนการใช้ openOffice.org base

เนื้อหาเยอะใช้ได้เลย ลองเข้าไปดูกันนะคับ

http://thaiopensource.org/files/manual/openoffice2-flash-video/intro.swf

E-book การใช้ openoffice.org base
http://thaiopensource.org/files/manual/openoffice-3.2-success-book.pdf

10 มกราคม 2554

ทดลองใช้ open bravo pos | test to use open bravo pos

รู้สึกงงๆ อยู่เหมือนกัน ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการทดลองบันทึกรายการขายเป็นจำนวนเงินอยู่ แต่ไม่รู้ว่าเคลียร์ข้อมูลอย่างไร