10 มกราคม 2554

ทดลองใช้ open bravo pos | test to use open bravo pos

รู้สึกงงๆ อยู่เหมือนกัน ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการทดลองบันทึกรายการขายเป็นจำนวนเงินอยู่ แต่ไม่รู้ว่าเคลียร์ข้อมูลอย่างไร

บทความที่ได้รับความนิยม