04 พฤศจิกายน 2556

tablet and ipad againt hand writing

ณ ปัจจุบัน คนเราวาดการ์ตูนไม่เป็น ก็ไม่เดือดร้อน
ส่วนใครที่วาดเป็นก็เป็นความสามารถพิเศษ

หลังจากที่เด็กเรียนรู้ผ่านแทปเล็ต
และโลกใช้แทปเล็ตกันมากขึ้น
การเขียนตัวอักษรไม่คล่องอาจจะเป็นเรื่องธรรมดา
เหมือนวาดการ์ตูนไม่เป็น

(ไอเดียจากข่าว VoiceTV)

pancakeSwap vs dex

 pancake ค่าธรรมเนียมแพง แต่ traffic เยอะสุด แสดง pancake จะมีรายได้เยอะที่สุดในเหล่า dex ดังนั้น ถ้า dex ใด ให้ arp เยอะกว่า pancake แสดงว่...