Programmer life

 คนเป็นโปรแกรมเมอร์ จะมีหลักคิดแบบจินตนาการถึงทุกเหตุการณ์ที่จะเกิด  เพราะต้องเขียนโปรแกรมรองรับไว้เสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น