31 มีนาคม 2553

ให้เงินทำงานแทน วันนี้ ขาดทุน -3,009 บาท ผลตอบแทนทบต้นเฉลี่ย +1.35% ต่อปี | SET today lost

วันนี้ขายหุ้นออกไปนิดหน่อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น