25 พฤษภาคม 2557

กระบวนการทำงานของคนทำ multi-tasking ไม่ได้ | multi tasking with human work

กระบวนการทำงานของคนทำ multi-tasking ไม่ได้

หลังจากที่เชื่อมั่นกับการทำงานแบบคู่ขนาน
พยายามเอาช่องว่าง idle time ของงานงานหนึ่ง ไปทำอีกอย่างหนึ่ง
ทำให้สามารถทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันได้
โดยเชื่อว่าประสิทธิภาพโดยรวมจะดีขึ้น

ณ นาทีนี้เริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าจะเป็นความคิดที่ถูกต้อง

สิ่งหนึ่งที่ทำให้งานเสร็จอย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพคือ

สมาธิ

การตั้งใจกับงานที่กำลังทำอยู่อย่างดีที่สุด
จะทำให้งานออกมาเร็ว และมีข้อบกพร่องน้อยสุด

ทุกวันนี้จึงพยายามเลือกทำงานตรงหน้า เพียงชิ้นเดียวเท่านั้น

ลองดูนะคับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

LDC dental

 ldc ทั่วประเทศ มี 23 สาขา ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ = 181.45 สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ = 214.44