22 เมษายน 2560

Facebook Page กับ Group ต่างกันอย่างไร | difference of page and group in facebook

หลายครั้งเราอาจจะสงสัยว่า page และ group ใน facebook ต่างกันอย่างไร

ในความคิดเห็นของผม ตัวที่จะวัดว่าเนื้อหาแบบไหนควรเป็น page และเนื้อหาแบบไหน ควรใช้ group ก็คือ

ความเป็นเจ้าของ

เช่นถ้าเราเป็นเจ้าของสินค้า เจ้าของร้าน เจ้าของเวป หรืออยากจะเป็นเจ้าของ Topic ใดๆ เราก็เลือกใช้ Facebook Page

ถ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าของ เนื้อหามีความเป็นสาธารณะ อาจจะมีเจ้าของหลายคน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เช่นเนื้อหาประเภท ชมรมต่างๆ กลุ่มเพื่อน กรณีอย่างนี้เราควรเลือกใช้ FacebookGroup

อย่างไรก็แ้ล้วแต่ facebook เขาออกแบบ page และ group มาเพื่อแบ่งหมวดหมู่ของเนื้อหา ซึ่งแต่ละคนสามารถ like และ join ในเนื้อหาที่ตัวเองสนใจได้ ดังนั้นเนื้อหาใน page และ group ไม่ควรจะออกนอกลู่นอกทางมากนัก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น