26 สิงหาคม 2556

คนไทยจำนวนหนึ่ง มีวันเกิด 2 วัน คือวันเกิดจริงๆ กับวันเกิดตามบัตรประชาชน

บทความที่ได้รับความนิยม