11 เมษายน 2557

การยึดคืนที่ดินในพม่า

พม่า สมัยก่อนชาวนาเป็นหนี้ ก็ขายที่ดินทำกิน
จนที่ดินกลายเป็นของนายทุน

กระทั้งทหารยึดอำนาจ
ที่ดินจึงถูกยึดคืน เป็นของส่วนกลางทั้งหมด

ดีไหม ????

#พม่า #ที่ดินทำกิน #ยึดอำนาจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

LDC dental

 ldc ทั่วประเทศ มี 23 สาขา ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ = 181.45 สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ = 214.44