14 พฤศจิกายน 2557

เคล็ดลับในการคัดเลือก กรองคนเข้ากลุ่ม Facebook | add member technic in facebook

เคล็ดลับในการคัดเลือก กรองคนเข้ากลุ่ม Facebook

อย่างรวดเร็ว และไม่มี spam

1. มีเพื่อนร่วมกันตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
2. มีเพื่อนในกลุ่มตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
3. ไม่รับคนที่เป็นสมาชิกของหลายกลุ่ม (เช่นมากกว่า 40 กลุ่ม) แต่มีเพื่อนในกลุ่มเราน้อย (1-3 คน) บล็อกได้เลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รับจ้างลบกระทู้ รับจ้างลบประกาศ ลบเวปไซต์ remove delete post topic in webboard service

ข้อควรทราบ ท่านสามารถลบกระทู้ได้ด้วยตัวเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยติดต่อกับเจ้าของเวปไซต์ เจ้าของเฟสบุคโดยตรง บริการประสานงานเพื่อลบข้อ...