26 มีนาคม 2559

กันทรารมย์เตรียมความพร้อมเก็บน้ำเพิ่มมากกว่า 10 ล้าน ลบ.ม. ด้วยสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและโครงการเเก้มลิง กำหนดเสร็จประมาณพฤษภาคม 2559


กันทรารมย์เตรียมความพร้อมเก็บน้ำเพิ่มมากกว่า 10 ล้าน ลบ.ม. ด้วยสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและโครงการเเก้มลิง กำหนดเสร็จประมาณพฤษภาคม 2559

นายจำรัส สวนจันทร์ ผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ ลงพื้นที่เขื่อนหัวนา  อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ตรวจงานการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและโครงการเเก้มลิง ให้เเล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2559. นี้ เพื่อให้ทันการเก็บกักน้ำในฤดูฝนนี้ ซึ่งภายหลังการก่อสร้างเสร็จในปีนี้แล้ว. จังหวัดศรีสะเกษ จะมีภาชนะเก็บกักน้ำได้เพิ่มอีก 11.50 ล้าน ลบ.ม.   และ สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานให้กับราษฎร ได้อีก 26,500ไร่ ตลอดจนได้ตรวจสภาพเเม่น้ำมูลและระบบบานระบายทั้ง 14 ช่องบาน(แบบRadail.  Gate). ของเขื่อนหัวนา เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น