07 กุมภาพันธ์ 2554

เหมารถตู้ไปช่องเม็ก chong mek travel with a van

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 5,030 บาท
ไปทั้งหมด 8 คน (ไม่รวมคนขับรถ)

  • ค่ารถตู้ 1,800 บาท
  • ค่าน้ำมัน 1,350 บาท
  • ข้าวเที่ยงที่แพอาหาร ครัวอารยา 1,100 บาท
  • ค่าเข้าอุทยานผาแต้ม 300 บาท
  • ส้มตำ 60 บาท
  • ซื้อของเซเว่นอีเล่ฟเว่น 100 บาท
  • ข้าวเช้า สามชัยกาแฟ 366 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เมย์จิสู้ #MayjiBNK48