04 กุมภาพันธ์ 2554

วิธีเลือกซื้อมือถือ : หากต้องการใช้เป็นกล้องถ่ายรูป ควรเลือกรุ่นที่สามารถตั้งกับพื้นได้ (selftimer) how to choose a mobile for take a photo

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น