13 เมษายน 2555

ความเร็วของระบบเครือข่ายไร้สาย | speed of wireless G and wireless N and b


wireless B ความเร็ว 11Mbps
wireless G ความเร็ว 54Mbps
wireless N ความเร็ว 150-300-450-600Mbps

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น