21 เมษายน 2557

weight vote

จะเป็นอย่างไร ?
ถ้า สส.แต่ละคนในสภา
มีสิทธิ์โหวตไม่เท่ากัน

มากน้อย ขึ้นอยู่กับคะแนนเสียงที่ได้รับ
ตอนเลือกตั้งเข้ามา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น